Šahovski klub Primskovo Kranj

Pred 30 leti, natančneje 12.5.1988, je bil na Primskovem ustavljen Šahovski klub Primskovo Kranj. Med krajani Primskovega je bilo vedno precejšnje število ljubiteljev šahovske igre, ki so se ob krajevnem prazniku v mesecu oktobru udeleževali šahovskih turnirjev v krajevni skupnosti. Le-te so ob razumevanju in podpori Krajevne skupnosti Primskovo organizirali in vodili prizadevni šahovski zanesenjaki. Ker pa so udeleženci teh tekmovanj pogostokrat izrazili željo, da bi šahovsko dejavnost v Krajevni skupnosti Primskovo lahko gojili skozi vse leto, se
pogosteje srečevali ob ljubiteljskem igranju šaha ter organizirali več šahovskih tekmovanj, je bila logična posledica ustanovitev najprej iniciativnega odbora (Franc Naglič, Franc Čeh, Bogdan Drinovec idr..), zatem pa tudi ustanovitev samostojnega šahovskega kluba na Primskovem. Klub je od ustanovitve do leta 2001 vodil Franc Čeh, nato pa je vodenje kluba prevzel Anton Veselič in ga ob pomoči ostalih prizadevnih članov uspešno vodi še danes.


Osnovni namen dejavnosti kluba je druženje in povezovanje ljubiteljev šaha v kraju ter populariziranje šahovske igre in to svoje poslanstvo klub s svojim aktivnim delovanjem uspešno uresničuje že tri desetletja. Že takoj po ustanovitvi kluba je bilo vzpostavljeno utečeno klubsko življenje, katerega sestavni del so poleg rednega, tedenska igranja šaha tudi redni mesečni šahovski turnirji (z izjemo počitniških mesecev julij in avgust). Turnirji so že od samega začetka bili računalniško vodeni, kar je bila v tistih časih novost, ki jo je uvedel predsednik Franc Čeh na svojem lastnem osebnem mini računalniku ZX Spectrum. Računalniška podpora je danes na vseh področjih postala že samoumevna, začetki v tej smeri pred tremi desetletji leta 1988 pa so bili pionirski. Dobra organizacija dela v klubu, računalniška podpora na turnirjih ter dobri prostorski pogoji za igranje šaha v prostorih KS Primskovo so prav zagotovo tudi veliko prispevali k dobri obiskanosti turnirjev, s tem pa tudi k večji prepoznavnosti kraja Primskovo in Krajevne skupnosti Primskovo. Klub občasno ob različnih priložnostih (krajevni praznik, festival športa v Kranju ipd.) organizira tudi druga zanimiva šahovska tekmovanja – šahovske simultanke s šahovskimi mojstri ipd.


Uspešnega delovanja kluba od ustanovitve dalje pa zagotovo ne bi bilo, če klub za svoje delo in poslanstvo ne bi imel razumevanja in podpore KS Primskovo, ki klubu omogoča uporabo prostorov, za kar se klub Krajevni skupnosti Primskovo še posebej zahvaljuje z željo in v upanju, da bo tako ostalo tudi v bodoče.

Predsednik ŠK Primskovo Kranj
Anton Veselič