DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO

Sedež: Jezerska cesta 41, Kranj
E-pošta: milena.zupin@siol.net
Telefon: 04 2043 157, 041 382 270