Zbrani ukrepi – Komunala Kranj

Pozdravljeni.

Javno podjetje Komunala Kranj deluje in izvaja dela ter naloge na vseh področjih izvajanja gospodarskih javnih ter izbirnih služb tudi v času kriznih razmer epidemije korona virusa. Za zdaj nemoteno in varno poteka oskrba s pitno vodo, kot že v običajnih okoliščinah, izvajamo stroge preventivne higienske ukrepe za zmanjševanje tveganj za zdravje uporabnikov. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda izvajamo vse nujne / interventne aktivnosti za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter prevzemov blata iz greznic in malih čistilnih komunalnih naprav ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic. Zagotovljeno je neprekinjeno delovanje vseh komunalnih čistilnih naprav in črpališč. Z namenom zagotavljanja nemotenega odvajanja komunalne odpadne vode izvajamo tudi vsa nujno potrebna vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju. Odvoz odpadkov poteka v skladu z urniki rednega odvoza, zaradi preprečevanja širjenja okužbe pa so zaprti zbirni centri (razen Jezersko, kjer poteka prevzem odpadkov po posebnem protokolu), ukinjeno je naročanje in pobiranje kosovnih odpadkov. Pogrebna služba je dosegljiva preko telefona 04 28 11 391 med 8. in 14. uro ali dežurnega telefona 041 638 561 24 ur na dan. Pogrebne slovesnosti potekajo v skladu s priporočili NIJZ. Zaposleni na področju javne snage so na terenu. Vsa parkirišča, ki so v lasti Mestne občine Kranj in v upravljanju Komunale Kranj so od danes, 16. marca 2020, do nadaljnjega brezplačna. Zaprta pa bo le tržnica, ki je urejena pri župnijski cerkvi Sv. Kancijana.

 Za uporabnike in zaposlene uvajamo določene ukrepe, ki so nujni za preprečevanje širjenja virusa in za zaščito občanov ter zaposlenih, ki bodo morali dejavnost izvajati tudi v primeru morebitnih kriznih razmer: 

 • ukinitev uradnih ur in obiskov na vseh lokacijah javnega podjetja Komunala Kranj (več na povezavi),
 • ukinitev uradnih ur velja tudi za DE Pogrebna služba, vse informacije najdete na povezavi,
 • ravno tako bo zaprta tudi blagajna (več na povezavi),
 • uporabnike pozivamo, da v čim večji meri uporabljajo elektronske poti za poslovanje z našim podjetjem (več na povezavi),
 • zaprti so zbirni centri: Tenetiše (Kranj), Zarica (Kranj), Naklo in Šenčur (več na povezavi),
 • zbirni center Remont (Jezersko) je odprt po posebnem režimu (več na povezavi),
 • ukinjeno je naročanje in odvoz kosovnih odpadkov za vse uporabnike,
 • za pogrebne slovesnosti velja dosledno upoštevanje priporočil (več na povezavi),
 • SE Odpadne vode začasno prekinja redno (sistematično) praznjenje greznic (več na povezavi),
 • v SE Vodovod ukinjajo vsa ne nujna dela na terenu (več na povezavi),
 • vsa parkirišča, ki so v lasti Mestne občine Kranj in v upravljanju Komunale Kranj so od danes, 16. marca 2020, do nadaljnjega brezplačna (več na povezavi),
 • mestna tržnica v Kranju, ki je urejena pri župnijski cerkvi Sv. Kancijana, se do preklica zapira zaradi preventivnih ukrepov preprečevanja širjenja korona virusa.

 Pozivamo: 

 • da vsi skupaj s previdnim delovanjem prispevamo k učinkovitemu preprečevanju širjenja virus in nemotenemu delovanju gospodarskih javnih služb varstva okolja,
 • razumevanju in  strpnosti, saj je mogoče, da bodo naše telefonske linije v času trajanja izrednih razmer bolj obremenjene.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja